Co nám říkají naše sny

·         Sny nám pomáhají zpracovávat naše dojmy i postřehy z předešlých dnů. Když jsme vzhůru, náš mozek využívá informace, které jsou pro nás důležité. Zaznamenáváme ale mnohem více vjemů, které se nám později vynoří ve snech.

Sny nám mohou pomoci ukázat cestu vpřed, nebo naopak ukazují, kde jsme již překročili své hranice. Mohou být jednou z cest sebepoznání. Ve snech jsou totiž důležité věci, a kolem nich nepodstatný obsah. Není jednoduché je od sebe odlišit. Pokud se ale některé motivy nebo symboly ve snech vrací, nejpravděpodobněji to budou ty nejdůležitější.

·         Pokud si chcete sny vykládat, je potřeba si je zapisovat. Mějte proto vedle postele papír a tužku, a vždy po probuzení si zapište vše, co si pamatujete. Detaily jsou také důležité, díky nim se vám vše lépe vybaví.
Výklad snů není jednoduchý, protože jeden prvek může znamenat i několik věcí. Je potřeba hledat logická spojení i přesné významy. Čím bohatší máte život nebo fantazii, tím bohatší jsou i vaše sny. Pak bude také potřeba více fantazie k poskládání toho, co vám chce sen říci.

·         Sny jsou pro nás velmi důležité. Pokud lidé nesní nebo jim jsou sny násilně odepírány, může to mít za následek duševní potíže, úzkost, poruchu soustředění či poruchu paměti.
Každý symbol, ať už barva, velikost, tvar, prostě úplně všechno, co se v našich snech objeví, je vytvořeno našimi myšlenkami.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SNOVÉ SYMBOLIKY:
1)      Všechny postavy ve snu vás reprezentují.
2)      Stav vaší mysli vyjadřuje například vzduch či interiér místnosti (tmavá místnost může znamenat stres).
3)      Sny o zvířatech vypovídají o prožívání silných emocí.
4)      Pozitivní symboly slouží k orientaci, kam máme směřovat.
5)      Negativní symboly reprezentují o tom, na čem máme zapracovat.
6)      Intuitivní životní naladění může být skryto v symbolech vody. Noční můry o velké vodě mohou symbolizovat psychické zhroucení.