Mlčení bolí

Domácí násilí je bohužel stále v hojném zastoupení. I když se o této problematice často mluví málokterá oběť si svou roli uvědomují. Někdy v roli oběti mohou vystupovat i muži, ale je to jen v 1 z 10 případů
Není žádná přímá definice, či faktor, který by přímo mohl vést k označení pachatele nebo oběti. Sice existuje řada faktorů, které mohou něco naznačit, ale nikdy si nemůžeme být 100 % jistí. Zajímavé také je, že následující seznam mohou sdílet obě dvě strany násilí
Snížená představa o mě samém a pocit méně cennosti
zády k sobě
Deprese
Návaly vzteku nebo smutku
Traumatické zážitky z dětství
Pocit nestálost a potřeba lidské sounáležitosti
Představa přesné role muže a ženy
Rysy hraniční osobnosti
Domácí násilí má samozřejmě několik rysů. Pokud budeme trochu generalizovat můžeme je roztřídit do škatulek. 
Jako prvního bych uvedla obecně agresivního. Tady si představme násilníka, který využívá své fyzické převahy nad osobou, svou ženou, dítěti, které vnímá jako fyzicky slabší, a tudíž jemu podmíněné. Můžeme ale ještě dělit dál. Jsou ti, kteří své chování nijak neskrývají a také ti druzí, kteří na veřejnosti působí mile a spořádaně.
Další typ je psychický nátlak. Tato kategorie je nebezpečná z toho důvodu, že je na veřejnosti méně viditelná, a přesto může spáchat větší škody, které vedou až k sebevraždě.
oběť šikany
Agresoři se často uchylují k oběma typům týrání. K takovému chování může dojít hned na začátku vztahu, ale i po několika let společného života. Jsou i případy kdy k týrání dochází až v důchodovém věku. Oběti setrvávají v nefunkčním vztahu z několika důvodů jako například strach, malé sebevědomí nebo protože ke svému manželovi stále chovají city. Samy se utěšují, že ještě není tak zle až dochází k vážným poraněním jak těla, tak duše. Domácí násilí bývá často doprovázené znásilněním.
Co dělat, když jste obětí nebo znáte někoho takového? Kontaktujte OSPOD.