Co zajišťují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Jejím cílem je podpořit rodiny, které kvůli špatným sociálním podmínkám nezvládají poskytnout svým dětem dostatečné prostředky a podmínky pro jejich vývoj. Většinou jde o rodiny, které žijí ve vybydlených bytech s nedostatečnými hygienickými návyky a prostředky, nebo se jedná o prostředí dlouhodobě nezaměstnaných osob, které se navíc mohou zmítat v dluhové pasti.
pruhovaná taška
Takové rodiny jsou často vyloučeny ze společnosti a tito lidé by nebyli schopni vůbec dosáhnout na běžné sociální služby, někdy o nich také nemají ani tušení, a pokud ano, zpravidla je nedokážou vhodně aplikovat. Velkou překážkou jsou v tomto případě i jejich nedostatečné příjmy, nebo dokonce tito lidé nemají žádné příjmy. Nepsaným pravidlem bývá vleklá závislost na sociálních dávkách, potíže při jednání s úřady a obecně problémy při začlenění do společnosti.
sourozenci na posteli
Služba je vymezena vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sbírky zákonů a opírá se o tyto základní body:
Působení na poli výchovném, vzdělávacím a aktivizačním v rámci

  • výchovných metod zaměřených na děti.
  • výchovných metod pro práci s dospělými osobami, zejména poradenství v oblasti rodičovství, zvládání základních zásad hospodaření domácnosti, výuku a informovanost v oblasti pravomocí při jednání s úřady, výuku jednání se školami a školskými zařízeními – to vše především jako terénní pracovníci.
  • prosazování výchovných metod, které podporují psychické, motorické a sociální dovednosti a schopnosti dětí.
  • poskytování podpory pro výchovu a vzdělání dítěte.
  • podpory akceptovatelných volnočasových aktivit dětí.
  • Aktivizační služba zajišťuje doprovod dětí do školských zařízení a škol, do zájmových kroužků, do zdravotnických zařízení.
  • provádění terapeutických metod, které směřují k rozvíjení kladných morálních vlastností a osobních schopností začlenit se do kolektivu a okolního prostředí v běžném životě.
  • vypomáhání dobrým vztahům v rodinách a podpory začlenění sociálně vyloučených zpět do společnosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup