Malíři pokojů jsou odborníci.


V Praze žije pÅ™es jeden milion lidí. VÄ›tÅ¡ina z nich nÄ›kde bydlí. Mají byty. A každý byt potÅ™ebuje údržbu. Byt je domov. A domov je místo, kde se ÄlovÄ›k cítí příjemnÄ›, v bezpeÄí, kde nabírá síly do nové Äinnosti. Tak to má být. Lidé takto ke svému domovu pÅ™istupují – zdobí ho, zvelebují. Každý byt potÅ™ebuje alespoň jednou za nÄ›kolik let vymalovat. Jsou tací, kteří si malují sami, ale vÄ›tÅ¡ina hledá pomoc odborníků. Malíři pokojů Praha takovými odborníky jsou. O tom už se mohla pÅ™esvÄ›dÄit pÄ›kná řádka spokojených zákazníků. Můžete být jedním z nich. Vůbec nezáleží na to, zda bydlíte sám v malém bytÄ›, nebo s rodinou tÅ™eba ve 4 +1. NaÅ¡i malíři odvedou v obou případech stejnÄ› profesionální práci.

Malování bez problémů

Váš byt potÅ™ebuje vymalovat. Naposledy jste maloval pÅ™ed pÄ›ti lety a chtÄ›lo by to znova. Jenže to je problém. Dřív jste zvládnul vymalovat si sám. Jenže Äas nezastavíte: K vÄ›ku se pÅ™idaly i závratÄ›, které vám práci na Å¡taflích znemožňují. Celý život jste byl hrdý na to, že si mnoho vÄ›cí udÄ›láte sám a malování, to byla hraÄka. Nerad se s tím smiÅ™ujete, ale nedá se nic dÄ›lat. Malíři pokojů prahavám problém s malováním odejmou. Na vás bude jenom vybrat si barvy, jakými mají být zdi pokojů vymalovány. Oni už zařídí zbytek, vÄetnÄ› úklidu. Až odejdou, zjistíte, že jste si zbyteÄnÄ› dÄ›lal s malováním těžkou hlavu.