Zodpovědní lidé nezatracují elektro revize v bytech

Kdybychom vypsali anketu o nejvíce oceňované povolání, profese revizora v MHD by se pravděpodobně nedostala někam do popředí a naopak by ji mnozí lidé spíše odsoudili. Tento trend byl znám již v padesátých letech minulého století a snadno se s tím ztotožníte při sledování filmu „Dovolená s Andělem“. Není však revize jako revize, revidovat lze i předměty neživé, na které musí být maximální spolehnutí, aby nás neohrožovaly na životě či na ztrátě majetku. Revidují se plynové kotle a karmy, reviduje se stav komínů v domě, hromosvodů, mostních konstrukcí či výškových staveb. Své platné místo tu má i elektro revize, tedy konkrétně revidování elektrických rozvodů, zařízení a spotřebičů.

pojistky pro elektrické rozvody

Prvořadým úkolem revizního technika je zabránit těžkým úrazům u napětí, které je životu nebezpečné, tedy jak u vysokonapěťových zařízení a vedení, tak i rozvodných trafostanic v obcích a samozřejmě i v rodinných a bytových domech či rekreačních objektech. Bytová revize elektro není sice ze zákona povinná, ale lze ji doporučit vzhledem k závažnosti dopadů podceňovaných situací.

nářadí elektrikáře

Revizní elektrikář může snadno odhalit i velmi nebezpečné momenty, např. nevhodně umístěné zásuvky, špatně provedené uzemnění, nevyhovující kabelové rozvody v hliníku, kde je poškozená (např. zpuchřelá) izolace. Může zkontrolovat i elektrické přístroje, zda jejich provozováním nedošlo k nějaké nebezpečné závadě na elektroinstalaci.

Dalším důvodem, proč revizi elektro neodbývat, jsou hrozící požáry. Toto nebezpečí se stále podceňuje, což zhoršuje i fakt, že některé závady nemusí být viditelné, jsou skryté a tikají jako časovaná bomba. Přitom požár vzniklý zkratem a elektrickým obloukem v zásuvce nebo na vadné prodlužovací šňůře vás může připravit o střechu nad hlavou a zároveň můžete ohrozit i okolní byty či domy. A kromě materiálních škod jsou v ohrožení i životy lidí a zvířat.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup