Co je vlastně platební bilance zahraničního obchodu?

Co vlastně znamená platební bilance a jaká je její definice?  Je to peněžní vyjádření peněžních operací mezi danou zemí a dalšími zahraničními partnery za jeden účetní rok. Řadí se tam vývoz a dovoz jak zboží, tak i služeb, dále investice, dary a převody peněz.
vzkaz na bankovce
Platební bilance jako taková se dělí na horizontální (vývoz a dovoz zboží a služeb, příjmy z investic, rezervy) a vertikální (kreditní – přísun peněz a debetní – odliv peněz). Stručně řečeno, jedná se o rovnováhu mezi vývozem a dovozem do ČR.  Rozdíl mezi vývozem a dovozem vyjadřuje saldo. Bilanci rozdělujeme na obchodní a platební.
Nedílnou součástí platební bilance je účet:
Finanční, který nám ukazuje bilanci přímých investic, jejich portfolio, finanční deriváty a další kapitál, ať už krátkodobý nebo dlouhodobý.
Běžný, tvořený peněžím rozdílem mezi dovozem a vývozem, výnosem ze služeb, investičními příjmy a výdaji státu jednotlivcům (podpora v nezaměstnanosti, různé dávky apod.).
Kapitálový, což jsou transakce spojené s nákupem cenných papírů či zařízení určeného pro průmyslovou výrobu.
Chyb a opomenutí, ten vystihuje různé odchylky vzniklé neúplnými informacemi.
Devizové prostředky České národní banky v průběhu posledních let vzrostly, saldo platební bilance v České republice je tedy přebytkové.
uzavření smlouvy
Bilance za loňský rok
Koncem minulého roku byla bilance zahraničního obchodu 11,7 miliardy Kč (přebytek), i přesto, že díky zemědělským produktům a kovům se bilance snížila o 3,7 miliardy Kč. Export se měl v loňském roce zvýšit o 4,7 %  (380,7 miliardy Kč) a import o 3,4 % (338,3 miliardy Kč).
Konkrétní údaje nejen za loňský rok, ale i roky předchozí je možné získat v tabulkách na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, Odboru ekonomických analýz nebo ve statistické ročence, data jsou poskytována Českým statistickým úřadem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup