Služby výkupu a likvidace pozůstalosti

Trocha legislativy…
V současné době se často stává, že se někteří občané zadlužují úvěry, spotřebními a jinými půjčkami, které pak nejsou schopni splácet a které svojí výší převyšují hodnotu jejich majetku. V případě úmrtí takového dlužníka vzniká dědicům dilema, zda dědictví přijmout nebo odmítnout. V některých případech je jednodušší dědictví odmítnout a tak nastává otázka, kdo takovou nemovitost vyklidí. Pokud tedy není žádný dědic, vyklízení bytu platí nový majitel nemovitosti. V případě nájemního bytu zpravidla vyklizení nemovitosti platí nájemce. Může se ovšem stát, že pozůstalí příbuzní se k takovému nájemnímu bytu nehlásí, ačkoliv jiné statky dědili, pak se může nájemce pokusit zpětně poplatky za likvidaci pozůstalosti soudně požadovat právě po nich.
obchod se starožitostmi

Dědictví a co s ním…
Po úmrtí blízké osoby prožívají pozůstalí nelehké chvíle a mnohdy ani nemají sílu řešit vyklízení takové pozůstalosti. Pokud tuto práci chtějí přenechat profesionálům, měli by alespoň nejdříve sami probrat a projít pozůstalost a postarat se o některé důležité věci. Mohou nalézt řadu předmětů, k nimž mají nějaký osobní vztah, nebo měl vztah zemřelý. Také si musí ujasnit, co udělat s některými předměty, které mají vyšší hodnotu. Jsou to například vzácné knihy, drahý porcelán, elektronika, starožitný nábytek, obrazy, dekorace, sklo apod. Ale také mohou celou tuto práci přenechat zkušeným firmám, které se o vše postarají.
hromada nábytku
Nabídka firem
Pokud se opravdu chcete spolehnout na služby zkušené firmy, budete jen těžko vybírat. Nabídka je skutečně veliká. Oproti stěhovacím firmám, které jsou ve svém oboru také velkými odborníky, např. firma , tyto firmy nabízejí skutečně služby „na míru“. Kromě vyklízení a likvidace se tedy můžete dohodnout třeba na bezplatném zpracování výkupní ceny některých věcí.
náhrobní kámen
Někdy mohou, v případě většího množství nábytku a předmětů, a pokud o ně nikdo nemá zájem, nabízet vyklizení včetně přistavení kontejneru na své vlastní náklady, službu – vyklizení zdarma za odvoz. Při takových úkonech bývá často i nutná dezinfekce bytu po zemřelém, odvoz odpadu na sběrný dvůr, úklid nemovitosti, odpojení spotřebičů aj. Při volbě takové firmy a nabídce jejích služeb vám leckdy mohou usnadnit výběr recenze ostatních.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup